Witamy w portalu SIIT Help Desk

            Przed utworzeniem pierwszego zgłoszenia                              wymagana jest rejestracja.                        

Każde nowe zgłoszenie ma przypisany unikalny numer zgłoszenia, którego możesz użyć do śledzenia zmian, postępów i odpowiedzi.


W celach informacyjnych udostępniamy kompletne archiwa i historię wszystkich zgłoszeń.

Do utworzenia zgłoszenia wymagany jest prawidłowy adres e-mail.